Archive for marec, 2022

Posted by kmica-admin On marec - 10 - 2022 0 Comment

Spoštovani. V skladu s statutom Astronomskega društva Kmica sklicujem REDNO LETNO SKUPŠČINO, ki bo v petek, 11. marca ob 18. uri na Gimnaziji Murska Sobota (fizikalna učilnica 019), Šolsko naselje 12, Murska Sobota. Predlagam naslednji dnevni red: 1.     Izvolitev delovnega predsedstva 2.     Predsednikovo poročilo in predstavitev aktivnosti v prejšnjem letu 3.     Razprava po poročilu 4.     Plan dela v tekočem letu 5.     Razno. Po skupščini predvidoma okrog 19. ure sledi predavanje: Darko Kolar: ČRNE LUKNJE Po predavanju bomo v primeru ugodnega vremena organiziraliastronomska opazovanja. Prof. dr. Mitja Slavinec

Accessibility