Astronomsko društvo KMICA je največje astronomsko društvo v Sloveniji. Redno organiziramo astronomska opazovanja, poljudna in strokovna predavanja, mladinske astronomske tabore, vključeni pa smo tudi v znanstveno raziskovalno delo. Aktivnost na vseh teh področjih nam omogoča, da se približujemo naši viziji in približujemo vesolje in njegove lepote širši javnosti. Na naša opazovanja in predavanja prihajajo obiskovalci vseh starosti in strokovnih ozadij, saj naše dejavnosti niso omejene le na določeno skupino ljudi.

Izkušnje, ki jih predvsem mladi pridobijo s pomočjo našega dela, lahko s pridom izkoristijo med svojim študijem. Naši člani aktivno in uspešno sodelujejo na astronomskih tekmovanjih in drugih tekmovanjih preko raziskovalnih nalog in drugega dela ki ga opravljajo s pomočjo mentorjev. Naše društvo trenutno šteje 105 članov, med njimi tudi vseh sedem pomurskih doktorjev fizikalnih znanosti.

Prav to široko in strokovno članstvo nam omogoča, da lahko vsako leto izdajamo naše glasilo Astronomi v Kmici, tradicionalni astronomski koledar in druga priložnostna glasila. Tako nam je omogočeno tudi, da znanje o astronomiji predajamo mlajšim generacijam preko javnih predavanj in mladinskih taborov.

Accessibility